Strona Dzieci Saturna to projekt artystyczny. Jeśli czujesz, że potrzebujesz specjalistycznej pomocy lub znasz kogoś kto jej potrzebuje skorzystaj z poniższych numerów lub stron, aby uzyskać profesjonalne informacje.

 

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (link)

 

800 70 2222 – Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym (link)

 

116 123 – Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych (link)

 

800 121212 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (link)

 

800 108 108 – Wsparcie dla osób po stracie bliskich (będących w żałobie) (link)

 

800 111 123 – Tumbo Pomaga pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie (link)

 

22 484 88 01 – Antydepresyjny telefon zaufania (link)

 

22 484 88 04 – Telefon zaufania młodych (link)

 

800 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania” (link)

 

800 120 002 – Niebieska linia – dla doświadczających przemocy (link)

 

800 100 100 – Linia dla nauczycieli i rodziców w sprawie bezpieczeństwa dzieci (link)

 

800 676 676 – Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich (link)

 

22 628 52 22 – ogólnopolski telefon zaufania dla osób LGTB+ (link)

 

Fundacja Trans-Fuzja prowadzi konsultacje psychologiczne dla osób trans oraz ich bliskich (link)

 

Centra Zdrowia Psychicznego – darmowe całodobowe wsparcie (link)

 

OIK – Ośrodki Interwencji Kryzysowej (link)

 

Życie warte jest rozmowy – Strona, na której pomoc uzyskają zarówno osoby w kryzysie samobójczym, jak i szukające wsparcia dla kogoś, kto przeżywa trudności psychiczne czy żałobę po samobójczej śmierci bliskiego. (link)